Att möta svenskar – några praktiska tips

connectare

Möten hör till det dagliga affärslivet. Under många år har vi fått uppleva en våg av fusioner, och uppköp av företag, vilket har lett till att allt fler inom näringsliv och förvaltning söker förbättra sina språkliga och kulturella kunskaper.

Möten med andra kulturer kan vara svårt och kräver både erfarenhet och kunskap, språket kan vara tekniskt och juridiskt svårt. Men även de tysta signalerna kan innebära problem.

Det finns flera exempel på svenska och finska företag som i samarbetet har stött på problem vid skillnader i arbetskulturen. Fastän vi bor nära varandra och har liknande arbetsliv, så finns till exempel stora skillnader i chefernas ledarstil. Hur förbereder man sig inför ett svensk-finskt samarbete?

Den tid det tar att bygga upp en relation är inte endast kulturspecifik utan även individuell. Vissa områden, som till exempel Medelhavsområdet och Asien, kräver en längre tid av samvaro. Vissa kulturer går direkt på affärerna för att därefter skapa relationer. Det senare beteendet är dock mycket ovanligt.

Det är mycket viktigt att ta sig tid att bygga relationer med svenskar. Att ta sig igenom det lilla småprat som inleder ett möte är viktigt för att skapa förtroende och en positiv atmosfär. En viss erfarenhet krävs för att kunna skapa en god stämning med hjälp av det inledande småpratet, men det är en viktig del i det svenska kulturlivet. Försök att observera hur andra gör och säger. Om du är gäst titta på värden och följ hans exempel. Om du är värd ska du visa vägen. Lättast gör du det genom att ställa enkla och öppna frågor.

Artighet och tilltal

Normalt umgänge i Sverige bygger på en informell ton där tilltalsordet du används flitigt. Använd ett rakt och enkelt språk, både för att undvika missförstånd och för att sända klara signaler. I undantagsfall förekommer tilltalsordet ni i singular.

När det gäller tilltalsorden du och ni är det lättare att gå från det formella till det informella än tvärtom.

Försök att undvika kontroversiella ämnen. Ämnen som kan diskuteras vid de första kontakterna är vädret, resor, mat, platser, sport och generella dagsaktuella nyheter. En god idé är att försöka hitta ett gemensamt ämne och bygga vidare på det. Det är alltid svårare att gå från ämne till ämne.

Om värden inleder med att fråga om resan och sedan går vidare med att tala om vädret brukar han därefter, oftast, övergå till att tala om affärerna. Efter en tid, när man lärt känna varandra bättre, brukar det allmänna småpratet övergå till att omfatta mer personliga ämnen. När du svarar på värdens frågor om resan och så vidare, svara med hela meningar, inte med ja eller nej. När du har svarat kan du gärna ställa en motfråga. Då löper samtalet på ett naturligt sätt.

Att förbereda dig inför möten med svenskar gör du enklast med ett skräddarsytt program från Connectare, och med mig som coach kan jag garantera dig framgång.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn